Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych

Z dniem 2020-05-01 decyzją Rady Nadzorczej powołany został nowy Zarząd DFME „DAMEL” S.A. w składzie:

Grzegorz Gębski – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

Aleksander Stabla – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Handlowy

Bogdan Śmieja – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy