Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych

Remonty

Początki Damelu wiążą się głównie z działalnością remontową. Stopniowo zakład rozrastał się, by stać się największym zakładem remontującym maszyny elektryczne dla przemysłu wydobywczego.

Damel w dalszym ciągu prowadzi działalność remontową, a wieloletni doświadczenie pozwala na wykonywanie remontów na najwyższym poziomie.

Oferujemy usługi remontowe w zakresie:

  • Maszyn prądu stałego i przemiennego,
  • Maszyn synchronicznych i asynchronicznych,
  • Silników, generatorów oraz przetwornic maszynowych,
  • Transformatorów, separatorów elektromagnetycznych, elektrobębnów.