Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych

Diagnostyka

Niezmiernie ważną rzeczą podczas eksploatacji maszyn elektrycznych jest utrzymanie ich w odpowiedniej kondycji oraz podjęcie działań mających na celu uniknięcie poważnych stanów awaryjnych.

Przewidywanie przyszłych, często bardzo kłopotliwych, awarii możliwe jest głównie dzięki systematycznie dokonywanej diagnostyce.

Damel w swojej ofercie proponuje między innymi:

  • pomiary stanu łożysk,
  • ocenę drgań,
  • ocenę kondycji układu izolacyjnego,
  • pomiary termowizyjne.

Posiadamy własne Laboratorium Maszyn Elektrycznych, gdzie z powodzeniem możemy wykonywać pełne badania typu silników elektrycznych.

Odpowiednia hamownia umożliwia również badania przemienników częstotliwości.