Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych

Silniki asynchroniczne

Zakres mocy:

7,5 – 1800 kW

Zakres napięć:

400 – 11 000V

Przystosowane do pracy w najcięższych warunkach eksploatacyjnych – przeciwwybuchowe silniki asynchroniczne.

Silniki indukcyjne klatkowe są powszechnie stosowane w przemyśle do napędów wszelkiego rodzaju urządzeń i maszyn. W dobie rozwoju automatycznych układów sterowania i wizualizacji napędów wymagają one do zasilania odpowiednich układów energoelektronicznych, znacząco zwiększających ich możliwości regulacyjne. Układy te mogą być proste, bazujące na regulacji napięcia – softstarty lub zaawansowane, regulujące strumień elektromagnetyczny silnika – przemienniki częstotliwości.
Aby zapewnić długotrwałą i bezawaryjną pracę napędów zasilanych z układów energoelektronicznych, wymagana jest odpowiednia konstrukcja silnika, zwłaszcza układy elektroizolacyjne oraz zapewniona prawidłowa współpraca i dopasowanie do układów napędzanych.
DAMEL S.A. już od ponad dekady oferuje silniki zintegrowane z układami energoelektronicznymi. Silniki te przystosowane są do pracy w najcięższych warunkach eksploatacyjnych między innymi – w kopalniach rud metali oraz węgla. Zintegrowanie energoelektronicznych układów sterujących z silnikiem w jednej obudowie pozwala uzyskać jak najlepsze parametry eksploatacyjne.

W programie produkcji silników indukcyjnych asynchronicznych klatkowych posiadamy silniki stosowane między innymi do:

  • przenośników taśmowych i zgrzebłowych
  • kombajnów ścianowych i chodnikowych
  • pomp
  • wentylatorów
  • kompleksów strugowych
Wszystkie silniki stosowane w przemyśle wydobywczym lub innym zagrożonym wybuchem, posiadają odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia