„Trybuna Górnicza” – Wywiad z Dyrektorem d/s Technicznych i Rozwoju Zdzisławem Nagasem.