rt

Z poważaniem ▪ Best Regards ▪ С уважением

Robert Tomaszewski

Dyrektor Sprzedaży Krajowej ▪ Domestic Sales Departmnent ▪ Отдел продаж на внутреннем рынке


+48 600 637 200


+48 32 420 09 68


rtomaszewski@damel.pl


DAMEL S.A. Al. J. Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza


Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „ DAMEL” S.A.
Al. J. Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000073626, NIP 629-001-18-24, REGON 000664993, BDO 000019109,
Kapitał Zakładowy 18 658 640,- PLN w całości wpłacony.
Administratorem Państwa danych jest firma DFME DAMEL S.A.
Więcej informacji znajduje się pod adresem www.damel.pl

Wpisz wyszukiwane hasło i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Back To Top

Zapraszamy na Targi Minex / Welcome to visit us at MINEX Fair